Video cuối cùng - Xác Ướp Ai Cập - Khoa Pug kết thúc hành trình Ai Cập trong nước mắt

Video cuối cùng - Xác Ướp Ai Cập - Khoa Pug kết thúc hành trình Ai Cập trong nước mắt. - Đây là video cuối cùng tại Ai Cập, cảm ơn các bạn thời gian qua đã ...

KhoaPug.com
Khoa Pug
Chia sẻ:

Không phải ai lang thang cũng là đi lạc

Đích đến không phải là nơi bạn kết thúc chuyến đi mà đó là những rủi ro và những kỷ niệm bạn đã tạo ra trên suốt chặng đường.

Xem Video