Thú vui quý tộc Dubai - Cười xỉu với Mohammed Khoa Pug vào sa mạc chơi với thú dữ

Thú vui quý tộc Dubai - Cười xỉu với Mohammed Khoa Pug vào sa mạc chơi với thú dữ. - Dubai diện tích 90% là sa mạc, các bạn đã nghe Dubai PR nhiều về ...

KhoaPug.com
Khoa Pug
Chia sẻ:

Không phải ai lang thang cũng là đi lạc

Đích đến không phải là nơi bạn kết thúc chuyến đi mà đó là những rủi ro và những kỷ niệm bạn đã tạo ra trên suốt chặng đường.

Xem Video