Thử vào nhà hàng Hàn Quốc gọi tất cả các món trong menu và cái kết cười té ghế

Thử vào nhà hàng Hàn Quốc gọi tất cả các món trong menu và cái kết cười té ghế. - Hôm nay lần đầu tiên mình vào nhà hàng hàn quốc Dae jang geum, tên của ...

KhoaPug.com
Khoa Pug
Chia sẻ:

Không phải ai lang thang cũng là đi lạc

Đích đến không phải là nơi bạn kết thúc chuyến đi mà đó là những rủi ro và những kỷ niệm bạn đã tạo ra trên suốt chặng đường.

Xem Video