Thử thách ăn hết tô phở to nhất Việt Nam được thưởng 1 triệu đồng tại phở ông Hùng - Quá dễ

Thử thách ăn hết tô phở to nhất Việt Nam được thưởng 1 triệu đồng tại phở ông Hùng - Quá dễ. - Ăn hết tô phở khổng lồ bạn sẽ được thưởng 1 triệu đồng và ...

KhoaPug.com
Khoa Pug
Chia sẻ:

Không phải ai lang thang cũng là đi lạc

Đích đến không phải là nơi bạn kết thúc chuyến đi mà đó là những rủi ro và những kỷ niệm bạn đã tạo ra trên suốt chặng đường.

Xem Video