Thanh niên mang dép lào vào nhà hàng ăn thịt bò Kobe Wagyu mắc nhất thế giới và cái kết

Thanh niên mang dép lào vào nhà hàng ăn thịt bò Kobe Wagyu mắc nhất thế giới và cái kết. - Hôm trước mình đã ăn thịt bò Kobe và nhiều bạn nói rằng bò ...

KhoaPug.com
Khoa Pug
Chia sẻ:

Không phải ai lang thang cũng là đi lạc

Đích đến không phải là nơi bạn kết thúc chuyến đi mà đó là những rủi ro và những kỷ niệm bạn đã tạo ra trên suốt chặng đường.

Xem Video