Street food Busan - Khoa Pug đứng hình mấy giây khi gặp cô dâu Việt ở nơi không ngờ tới

Street food Busan - Khoa Pug đứng hình mấy giây khi gặp cô dâu Việt ở nơi không ngờ tới. - Ở video lần trước mình đặt mục tiêu xuống Busan tìm cô dâu Việt ...

KhoaPug.com
Khoa Pug
Chia sẻ:

Không phải ai lang thang cũng là đi lạc

Đích đến không phải là nơi bạn kết thúc chuyến đi mà đó là những rủi ro và những kỷ niệm bạn đã tạo ra trên suốt chặng đường.

Xem Video