Snow Crab Busan - Khoa Pug vào nhà hàng hải sản trung tâm ăn Cua Tuyết xem thử có bị chặt chém không

Snow Crab Busan - Khoa Pug vào nhà hàng hải sản trung tâm ăn Cua Tuyết xem thử có bị chặt chém không. - Đây là video cuối cùng mình review ở Busan sau ...

KhoaPug.com
Khoa Pug
Chia sẻ:

Không phải ai lang thang cũng là đi lạc

Đích đến không phải là nơi bạn kết thúc chuyến đi mà đó là những rủi ro và những kỷ niệm bạn đã tạo ra trên suốt chặng đường.

Xem Video