Quán cơm Mười Khó

Quán cơm Mười Khó của Trường Giang - Nhân dịp mình đạt được 70000 sub nên đã qua quán cơm quê mười khó của nghệ sĩ hài trường giang để ăn mưng.

KhoaPug.com
Khoa Pug
Chia sẻ:

Không phải ai lang thang cũng là đi lạc

Đích đến không phải là nơi bạn kết thúc chuyến đi mà đó là những rủi ro và những kỷ niệm bạn đã tạo ra trên suốt chặng đường.

Xem Video