Pugk: Bư mặt shit lại ị trong nhà =.= (đánh chó)

Pugk: Bư mặt shit lại ị trong nhà, đánh chó Dạy nó bao nhiêu lần mà nó vẫn ỉa đái trong nhà, bà mẹ nó =.=

KhoaPug.com
Khoa Pug
Chia sẻ:

Không phải ai lang thang cũng là đi lạc

Đích đến không phải là nơi bạn kết thúc chuyến đi mà đó là những rủi ro và những kỷ niệm bạn đã tạo ra trên suốt chặng đường.

Xem Video