Pugk vlog: Sẽ NTN khi buộc 1000 dây thun vào dưa hấu - Cùng chó Pug và cái kết =))

Pugk vlog: Sẽ NTN khi buộc 1000 dây thun vào dưa hấu - Cùng chó Pug và cái kết =)). Mình chia sẻ các video chơi cùng chó Pug và kinh nghiệm nuôi chó.

KhoaPug.com
Khoa Pug
Chia sẻ:

Không phải ai lang thang cũng là đi lạc

Đích đến không phải là nơi bạn kết thúc chuyến đi mà đó là những rủi ro và những kỷ niệm bạn đã tạo ra trên suốt chặng đường.

Xem Video