Pugk vlog 1: Cắt móng tay cho Pug siêu hài =))

Pugk vlog 1: Cắt móng tay cho Pug siêu hài =)) FB: https://www.facebook.com/pugk.youtube Video cắt móng tay cho chó pug :P.

KhoaPug.com
Khoa Pug
Chia sẻ:

Không phải ai lang thang cũng là đi lạc

Đích đến không phải là nơi bạn kết thúc chuyến đi mà đó là những rủi ro và những kỷ niệm bạn đã tạo ra trên suốt chặng đường.

Xem Video