Pug đập hộp laptop Asus gaming cấu hình cực khủng - Pugk

Đập hộp laptop Asus gaming cấu hình khủng: CPU : Intel Core i7 7700HQ 2.8GHz - 6M (up to 3.8GHz) RAM : 1x 8GB DDR4/2400 (2 slots) HDD 1TB 7200rpm ...

KhoaPug.com
Khoa Pug
Chia sẻ:

Không phải ai lang thang cũng là đi lạc

Đích đến không phải là nơi bạn kết thúc chuyến đi mà đó là những rủi ro và những kỷ niệm bạn đã tạo ra trên suốt chặng đường.

Xem Video