Lần đầu tiên ăn tất niên 2019 trên mây tại nhà hàng xoay 360 độ cao 468m - Tháp cao thứ 3 thế giới

Lần đầu tiên ăn tất niên 2019 trên mây tại nhà hàng xoay 360 độ cao 468m - Tháp cao thứ 3 thế giới. - Tháp truyền hình phương đông là tháp cao thứ 3 thế giới ...

KhoaPug.com
Khoa Pug
Chia sẻ:

Không phải ai lang thang cũng là đi lạc

Đích đến không phải là nơi bạn kết thúc chuyến đi mà đó là những rủi ro và những kỷ niệm bạn đã tạo ra trên suốt chặng đường.

Xem Video