Lần đầu dẫn Alaska Sam đi hồ bơi - Thử xem chó Pug Bư và chó Alaska Sam đứa nào bơi giỏi hơn =))

Lần đầu dẫn Alaska Sam đi hồ bơi - Thử xem chó Pug Bư và chó Alaska Sam đứa nào bơi giỏi hơn =)) - Shop chuyên bán các dòng chó cảnh Alaska và Pug.

KhoaPug.com
Khoa Pug
Chia sẻ:

Không phải ai lang thang cũng là đi lạc

Đích đến không phải là nơi bạn kết thúc chuyến đi mà đó là những rủi ro và những kỷ niệm bạn đã tạo ra trên suốt chặng đường.

Xem Video