Lần đầu ăn thử ngọc kê cháy tỏi và gà mẹt 8 món ngon bá cháy - Ngọc kê là gì

Lần đầu ăn thử ngọc kê cháy tỏi và gà mẹt 8 món ngon bá cháy - Ngọc kê là gì. - Cháy túi vì ăn bò Kobe liên tục nên hôm nay mình đi ăn gà mẹt thả vườn, nghe ...

KhoaPug.com
Khoa Pug
Chia sẻ:

Không phải ai lang thang cũng là đi lạc

Đích đến không phải là nơi bạn kết thúc chuyến đi mà đó là những rủi ro và những kỷ niệm bạn đã tạo ra trên suốt chặng đường.

Xem Video