Khoa Pug vào Dubai Mall lớn nhất thế giới thì hết tiền đành ngắm tháp Khalifa từ xa trong ngậm ngùi

Khoa Pug vào Dubai Mall lớn nhất thế giới thì hết tiền đành ngắm tháp Khalifa từ xa trong ngậm ngùi. - FB của mình : https://www.facebook.com/pugk.youtube ...

KhoaPug.com
Khoa Pug
Chia sẻ:

Không phải ai lang thang cũng là đi lạc

Đích đến không phải là nơi bạn kết thúc chuyến đi mà đó là những rủi ro và những kỷ niệm bạn đã tạo ra trên suốt chặng đường.

Xem Video