Khoa Pug đi câu mực thám hiểm hang động rồi bao nguyên tầng thượng ăn tối riêng làm khách Tây gato

Khoa Pug đi câu mực thám hiểm hang động rồi bao nguyên tầng thượng ăn tối riêng làm khách Tây gato. Tiếp theo lịch trình trên trên con tàu 5 sao Signature ...

KhoaPug.com
Khoa Pug
Chia sẻ:

Không phải ai lang thang cũng là đi lạc

Đích đến không phải là nơi bạn kết thúc chuyến đi mà đó là những rủi ro và những kỷ niệm bạn đã tạo ra trên suốt chặng đường.

Xem Video