Khoa Pug chi 20 triệu một đêm thuê phòng VIP và phòng riêng cho cameraman ở trên Vịnh Hạ Long

Khoa Pug chi 20 triệu một đêm thuê phòng VIP và phòng riêng cho cameraman ở trên Vịnh Hạ Long. - Đây là lần đầu tiên mình ra Vịnh Hạ Long luôn và cũng ...

KhoaPug.com
Khoa Pug
Chia sẻ:

Không phải ai lang thang cũng là đi lạc

Đích đến không phải là nơi bạn kết thúc chuyến đi mà đó là những rủi ro và những kỷ niệm bạn đã tạo ra trên suốt chặng đường.

Xem Video