Khi Alaska Khổng lồ (Giant) giành ăn với Pug Bư - Tội nghiệp Bư quá :( - PUGK PET

Khi Alaska Khổng lồ (Giant) nó giành ăn với chó Pug Bư - Tội nghiệp Bư quá :( - PUGK PET - Alaska Sam mới hơn 2 tháng mà nó ăn kinh khủng khiếp, Bư ...

KhoaPug.com
Khoa Pug
Chia sẻ:

Không phải ai lang thang cũng là đi lạc

Đích đến không phải là nơi bạn kết thúc chuyến đi mà đó là những rủi ro và những kỷ niệm bạn đã tạo ra trên suốt chặng đường.

Xem Video