Kết thúc seri Đông Bắc Á - Khoa Pug hớn hở được cameraman dắt đi mác sa

Kết thúc seri Đông Bắc Á - Khoa Pug hớn hở được cameraman dắt đi mác sa - FB mình: https://www.facebook.com/pugk.youtube - Đây là video cuối cùng tại Đài ...

KhoaPug.com
Khoa Pug
Chia sẻ:

Không phải ai lang thang cũng là đi lạc

Đích đến không phải là nơi bạn kết thúc chuyến đi mà đó là những rủi ro và những kỷ niệm bạn đã tạo ra trên suốt chặng đường.

Xem Video