Hamburger Dubai cũng đắt nhất thế giới - Khoa Pug được siêu đầu bếp Gordon Ramsay mời vào bếp

Hamburger Dubai cũng đắt nhất thế giới - Khoa Pug được siêu đầu bếp Gordon Ramsay mời vào bếp - Chắc các bạn không xa lạ với cái tên Gordon Ramsay ...

KhoaPug.com
Khoa Pug
Chia sẻ:

Không phải ai lang thang cũng là đi lạc

Đích đến không phải là nơi bạn kết thúc chuyến đi mà đó là những rủi ro và những kỷ niệm bạn đã tạo ra trên suốt chặng đường.

Xem Video