Hai lúa vào nhà hàng 5 sao trong Bitexco gọi món mắc nhất ra ăn sáng và cái kết cười rớt răng

Hai lúa vào nhà hàng 5 sao trong Bitexco gọi món mắc nhất ra ăn sáng và cái kết cười rớt răng. - Hôm nay ăn mừng 200k sub mình thử vào tòa nhà từng cao ...

KhoaPug.com
Khoa Pug
Chia sẻ:

Không phải ai lang thang cũng là đi lạc

Đích đến không phải là nơi bạn kết thúc chuyến đi mà đó là những rủi ro và những kỷ niệm bạn đã tạo ra trên suốt chặng đường.

Xem Video