Hai lúa lần đầu ở khách sạn 5 sao mang theo chó đi dép lào và cái kết cười không nhặt được mồm

Hai lúa lần đầu ở khách sạn 5 sao mang theo chó đi dép lào và cái kết cười không nhặt được mồm. - Đây là lần đầu tiên mình ở khách sạn 5 sao Imperial ngoài ...

KhoaPug.com
Khoa Pug
Chia sẻ:

Không phải ai lang thang cũng là đi lạc

Đích đến không phải là nơi bạn kết thúc chuyến đi mà đó là những rủi ro và những kỷ niệm bạn đã tạo ra trên suốt chặng đường.

Xem Video