Hai lúa Khoa Pug lần đầu đi máy bay Emirates qua DuBai lật mặt sự giàu xổi

Hai lúa Khoa Pug lần đầu đi máy bay Emirates qua DuBai lật mặt sự giàu xổi. - Theo như yêu cầu của nhiều bạn nói mình qua Dubai review để xem thử Dubai ...

KhoaPug.com
Khoa Pug
Chia sẻ:

Không phải ai lang thang cũng là đi lạc

Đích đến không phải là nơi bạn kết thúc chuyến đi mà đó là những rủi ro và những kỷ niệm bạn đã tạo ra trên suốt chặng đường.

Xem Video