Giải mã Buffet 99K rẻ nhất Sài Gòn khiến vạn người mê - Có gì trong buffet BBQ này?

Giải mã Buffet 99K rẻ nhất Sài Gòn khiến vạn người mê - Có gì trong buffet BBQ này? - Tiền nào của nấy, của rẻ là của ôi? Hôm nay mình đã đi giải mã xem thử ...

KhoaPug.com
Khoa Pug
Chia sẻ:

Không phải ai lang thang cũng là đi lạc

Đích đến không phải là nơi bạn kết thúc chuyến đi mà đó là những rủi ro và những kỷ niệm bạn đã tạo ra trên suốt chặng đường.

Xem Video