Gà Ăn Mày - món ăn yêu thích của vua nhà Tống - Chính gốc Hàng Châu 1848 - Tại sao có tên gọi này?

Gà Ăn Mày - món ăn yêu thích của vua nhà Tống - Chính gốc Hàng Châu 1848 - Tại sao có tên gọi này? - Gà ăn mày là tên gọi của món gà được ủ trong đất sét.

KhoaPug.com
Khoa Pug
Chia sẻ:

Không phải ai lang thang cũng là đi lạc

Đích đến không phải là nơi bạn kết thúc chuyến đi mà đó là những rủi ro và những kỷ niệm bạn đã tạo ra trên suốt chặng đường.

Xem Video