Độ ta không độ nàng phiên bản Ai Cập - Khoa Pug vét sạch tiền mua quà lưu niệm cho cameraman

Độ ta không độ nàng phiên bản Ai Cập - Khoa Pug vét sạch tiền mua quà lưu niệm cho cameraman. - Video này kết thúc hành trình ở Thượng Ai Cập, mình ...

KhoaPug.com
Khoa Pug
Chia sẻ:

Không phải ai lang thang cũng là đi lạc

Đích đến không phải là nơi bạn kết thúc chuyến đi mà đó là những rủi ro và những kỷ niệm bạn đã tạo ra trên suốt chặng đường.

Xem Video