Đem nguyên con heo quay ra bán street food - Khoa Pug bất ngờ nhà hàng Michelin toàn sinh viên VN

Đem nguyên con heo quay ra bán street food - Khoa Pug bất ngờ nhà hàng Michelin toàn sinh viên VN - FB mình: https://www.facebook.com/pugk.youtube ...

KhoaPug.com
Khoa Pug
Chia sẻ:

Không phải ai lang thang cũng là đi lạc

Đích đến không phải là nơi bạn kết thúc chuyến đi mà đó là những rủi ro và những kỷ niệm bạn đã tạo ra trên suốt chặng đường.

Xem Video