Cười xỉu với Khoa Pug lần đầu bị Cameraman dụ chơi công viên nước mạo hiểm ở Dubai

Cười xỉu với Khoa Pug lần đầu bị Cameraman dụ chơi công viên nước mạo hiểm ở Dubai. - Các bạn biết Dubai 100% diện tích là sa mạc khô cằn, không có 1 ...

KhoaPug.com
Khoa Pug
Chia sẻ:

Không phải ai lang thang cũng là đi lạc

Đích đến không phải là nơi bạn kết thúc chuyến đi mà đó là những rủi ro và những kỷ niệm bạn đã tạo ra trên suốt chặng đường.

Xem Video