Cua Canada Rang Me, Tôm Hùm Cháy Tỏi, Lẩu Cua Đồng - Chú Hải Mời Khoa Pug Đến Rửa Xe Điện Tesla!

Cua Canada Rang Me, Tôm Hùm Cháy Tỏi, Lẩu Cua Đồng - Chú Hải Mời Khoa Pug Đến Rửa Xe Điện Tesla! - Fanpage: ...

KhoaPug.com
Khoa Pug
Chia sẻ:

Không phải ai lang thang cũng là đi lạc

Đích đến không phải là nơi bạn kết thúc chuyến đi mà đó là những rủi ro và những kỷ niệm bạn đã tạo ra trên suốt chặng đường.

Xem Video