Có gì đặc biệt trong tô bún riêu cua 22K khiến Trấn Thành ngồi chờ 30 phút để ăn

Có gì đặc biệt trong tô bún riêu cua 22K khiến Trấn Thành ngồi chờ 30 phút để ăn. - Quán bún riêu này khá lâu rồi, một tô là 22k, cô chủ nói Trấn Thành là ...

KhoaPug.com
Khoa Pug
Chia sẻ:

Không phải ai lang thang cũng là đi lạc

Đích đến không phải là nơi bạn kết thúc chuyến đi mà đó là những rủi ro và những kỷ niệm bạn đã tạo ra trên suốt chặng đường.

Xem Video