Choáng với street food Thái lan đổ thẳng đồ ăn xuống bàn cho khách bốc ăn vì tết quá đông

Choáng với street food Thái lan đổ thẳng đồ ăn xuống bàn cho khách bốc ăn vì tết quá đông - Đến Thái Lan mà không ăn street food thì quả là thiếu xót lớn :P ...

KhoaPug.com
Khoa Pug
Chia sẻ:

Không phải ai lang thang cũng là đi lạc

Đích đến không phải là nơi bạn kết thúc chuyến đi mà đó là những rủi ro và những kỷ niệm bạn đã tạo ra trên suốt chặng đường.

Xem Video