Choáng váng khi đĩa biển nằm trong sơn hào hải vị tại nhà hàng vua Càn Long từng ăn cách đây 300 năm

Choáng váng khi đĩa biển nằm trong sơn hào hải vị tại nhà hàng vua Càn Long từng ăn cách đây 300 năm. - Tô Châu cách Bắc Kinh hơn 1200km, minh đi tàu ...

KhoaPug.com
Khoa Pug
Chia sẻ:

Không phải ai lang thang cũng là đi lạc

Đích đến không phải là nơi bạn kết thúc chuyến đi mà đó là những rủi ro và những kỷ niệm bạn đã tạo ra trên suốt chặng đường.

Xem Video