Chán sang chảnh - Khoa Pug liều mạng dắt Cameraman qua Ấn Độ - Food Tour 2020

Chán sang chảnh - Khoa Pug liều mạng dắt Cameraman qua Ấn Độ - Food Tour 2020 - Sau một thời gian ẩn cư nghỉ ngơi lấy sức giờ chúng ta bắt đầu seri mới ...

KhoaPug.com
Khoa Pug
Chia sẻ:

Không phải ai lang thang cũng là đi lạc

Đích đến không phải là nơi bạn kết thúc chuyến đi mà đó là những rủi ro và những kỷ niệm bạn đã tạo ra trên suốt chặng đường.

Xem Video