Chán Dubai - Khoa Pug bay qua khu nhà giàu Seoul Hàn Quốc ăn mừng 2 triệu sub - Intercontinental

Chán Dubai - Khoa Pug bay qua khu nhà giàu Seoul Hàn Quốc ăn mừng 2 triệu sub - Intercontinental. - Kết thúc hành trình Dubai, nhiều bạn yêu cầu mình đi ...

KhoaPug.com
Khoa Pug
Chia sẻ:

Không phải ai lang thang cũng là đi lạc

Đích đến không phải là nơi bạn kết thúc chuyến đi mà đó là những rủi ro và những kỷ niệm bạn đã tạo ra trên suốt chặng đường.

Xem Video