Bị chơi 1 vố đau ở Thiên An Môn nên hai lúa về ăn Buffet 5 sao tại Bắc Kinh và cái kết cười té ghế

Bị chơi 1 vố đau ở Thiên An Môn nên hai lúa về ăn Buffet 5 sao tại Bắc Kinh và cái kết cười té ghế. - Mình tưởng Thiên An Môn với Tử Cấm Thành là 2 địa điểm ...

KhoaPug.com
Khoa Pug
Chia sẻ:

Không phải ai lang thang cũng là đi lạc

Đích đến không phải là nơi bạn kết thúc chuyến đi mà đó là những rủi ro và những kỷ niệm bạn đã tạo ra trên suốt chặng đường.

Xem Video