Ăn thử Tôm Hùm Canada Khổng Lồ 2 triệu 1 con tại Việt Nam / Eat Canadian LOBSTER at VietNam

Ăn thử Tôm Hùm Canada Khổng Lồ 2 triệu 1 con tại Việt Nam / Eat Canadian LOBSTER at VietNam - Tôm Hùm Canada nặng 2kg giá 2 triệu còn sống luôn nha ...

KhoaPug.com
Khoa Pug
Chia sẻ:

Không phải ai lang thang cũng là đi lạc

Đích đến không phải là nơi bạn kết thúc chuyến đi mà đó là những rủi ro và những kỷ niệm bạn đã tạo ra trên suốt chặng đường.

Xem Video