PUGK 🐿️ Pug Bư đang học nhặt dĩa bay thì gặp bạn chó Fox cụt 1 chân, và Bư bị bạn ấy táp SML 😋

PUGK - Pug Bư đang học nhặt dĩa bay thì gặp bạn chó Fox cụt 1 chân, và Bư bị bạn ấy táp SML =)) - Bạn chó Fox chỉ còn 3 chân nhưng rất dữ. - Các bạn xem ...

KhoaPug.com
Khoa Pug
Chia sẻ:

Không phải ai lang thang cũng là đi lạc

Đích đến không phải là nơi bạn kết thúc chuyến đi mà đó là những rủi ro và những kỷ niệm bạn đã tạo ra trên suốt chặng đường.

Xem Video