🎂 Lần đầu tiên chia sẻ những thước phim khi Pug Bư mới về nhà nhân dịp Sinh Nhật Bư ^^! 👍 PUGK

Sinh Nhật Bư - Lần đầu tiên chia sẻ những thước phim khi Bư mới về nhà cách đây 1 năm PUGK - FB: https://www.facebook.com/pugk.youtube.

KhoaPug.com
Khoa Pug
Chia sẻ:

Không phải ai lang thang cũng là đi lạc

Đích đến không phải là nơi bạn kết thúc chuyến đi mà đó là những rủi ro và những kỷ niệm bạn đã tạo ra trên suốt chặng đường.

Xem Video