🏊Chó Pug Bư vượt sóng biển cao 2m cứu chủ - Bư quậy nhưng rất trung thành 😂 Pugk Vlog

Chào các bạn!! Hôm nay mình dẫn Bư mặt shit đi chơi Nha Trang, Bư thấy mình bị sóng biển cao đập vào người Bư đã bơi theo, dù sóng cao hơn 2m ^^!

KhoaPug.com
Khoa Pug
Chia sẻ:

Không phải ai lang thang cũng là đi lạc

Đích đến không phải là nơi bạn kết thúc chuyến đi mà đó là những rủi ro và những kỷ niệm bạn đã tạo ra trên suốt chặng đường.

Xem Video